• warning: Parameter 1 to deondernemersbalie_field() expected to be a reference, value given in /home/deondern/domains/deondernemersbalie.nl/public_html/includes/theme.inc on line 171.
  • warning: Parameter 1 to deondernemersbalie_field() expected to be a reference, value given in /home/deondern/domains/deondernemersbalie.nl/public_html/includes/theme.inc on line 171.

Nieuws > Spam is winstgevend

In iets meer dan 30 jaar is spam uitgegroeid van eenmalig 400 berichten tot meer dan één miljard berichten per dag. De reden voor deze spamexplosie is dat het versturen van spam goedkoop, gemakkelijk en weinig risico’s met zich mee brengt.

Door Herbert Leenstra | Logica

Het kost circa 150 euro om 20 miljoen spam berichten te versturen en de aankoop van een adreslijst van één miljoen e-mailadressen kost ongeveer drie euro. De grootste kostenpost die een spammer moet incalculeren is de mogelijke Opta boete. Een bestudering van de Opta cases leidt tot de conclusie dat de Opta boete gemiddeld een derde bedraagt van de opbrengst. Voordat Opta een boete oplegt wordt de spammer eerst gewaarschuwd.

Geïrriteerd
De negatieve aspecten van spam komen voor rekening van providers en eindgebruikers. Zo raken eindgebruikers geïrriteerd door de grote hoeveelheden spam en worden providers op kosten gejaagd. De providers moeten spam berichten filteren en gezien de aangepaste wetgeving ook nog enige tijd bewaren. De kosten hiervoor worden natuurlijk doorbelast aan de eindgebruiker. De business case pakt voor spammers in mijn ogen dus ongewenst positief uit. Ik zou er dan ook voor pleiten dat de Opta boete ten minste gelijk is aan de ingeschatte opbrengst en dat de spammer daarnaast moet opdraaien voor de kosten die providers hebben gemaakt om de betreffende mail te filteren en op te slaan.

Het Opta effect
Toch hebben de acties van Opta wel degelijk een positief effect. 2004 stond Nederland op de derde plaats van landen die de meeste spam versturen. In 2005 was dit gedaald naar de vijfde plaats en sinds 2006 komt Nederland niet meer in de top 10 voor. Reden hiervoor is waarschijnlijk het ontbreken van anti-spam wetgeving in andere landen.

Spam tegengaan
In Nederland kunnen consumenten sinds mei 2004 ongewenste spamberichten melden. In december 2004 stond de teller op 6.000 klachten en in december 2005 was dit opgelopen tot ruim 14.000 klachten. Initieel konden alleen natuurlijke personen klagen en was er geen loket voor de 4.000 bedrijven de hun spam rapporteerden. Inmiddels is dit opgelost en kunnen ook bedrijven hun spam rapporteren. Sinds 1 oktober 2009 is de wet verder verruimd en moeten alle ontvangers van berichten expliciet vooraf toestemming geven voor het ontvangen daarvan. Dit geldt voor zowel persoonlijke- als zakelijke mailadressen. Sinds deze verscherping van de regelgeving zijn er 10.184 spam klachten bij Opta geregistreerd.

Concrete tips
Wilt u zelf berichten versturen zonder in spam te vervallen dan moet u zich aan een aantal regels houden. De ontvanger van het bericht moet expliciet toestemming hebben gegeven om dit te ontvangen en kunen zien wie het bericht heeft verzonden. Bovendien moet het voor de ontvanger van het bericht duidelijk zijn op welke wijze men zich kan afmelden voor toekomstige berichten.

Herbert Leenstra is een senior business consultant bij Logica Management Consulting.

Bron: nuzakelijk.nl

De OndernemersBalie is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is.

Log nu in of word abonnee om reacties te kunnen geven op nieuwsartikelen op de OndernemersBalie.